close
Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC

Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC

Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC

Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC

Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC

Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC

Công ty Cổ phần Dịch vụ Khai thác Dầu khí PTSC

Công ty Cổ phần Dịch vụ Khai thác Dầu khí PTSC

Công ty Cổ phần Dịch vụ Khai thác Dầu khí PTSC

Công ty TNHH MTV Dịch vụ Khảo sát và Công trình ngầm PTSC (PTSC G&S)

Công ty TNHH MTV Dịch vụ Khảo sát và Công trình ngầm PTSC (PTSC G&S)

Công ty TNHH MTV Dịch vụ Khảo sát và Công trình ngầm PTSC (PTSC G&S)

 • place

  Địa chỉ: Tầng 14 Khách sạn Dầu khí, Số 9-11 Hoàng Diệu, Phường 1, Thành phố Vũng Tàu

 • phone

  Điện thoại: (+84) 254 3588999

 • print

  Fax: (+84) 254 3588998

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa

Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC

Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC

Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC

Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp Phú Mỹ

Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp Phú Mỹ

Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp Phú Mỹ

 • place

  Địa chỉ: Đường số 3, KCN Phú Mỹ I, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

 • phone

  Điện thoại: (+84) 254 392 1658/1659

 • print

  Fax: (+84) 254 392 1660

Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ

Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ

Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ

Công ty TNHH MTV Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Labuan

Công ty TNHH MTV Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Labuan

Công ty TNHH MTV Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Labuan

 • place

  Địa chỉ: Unit 3A – 25, U0350, 3rd Floor, Labuan Times Square, 87007 Labuan F.T, Malaysia

Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình

Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình

Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình

Công ty TNHH Khách sạn Dầu khí PTSC

Công ty TNHH Khách sạn Dầu khí PTSC

Công ty TNHH Khách sạn Dầu khí PTSC

Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ An ninh Dầu khí Việt Nam

Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ An ninh Dầu khí Việt Nam

Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ An ninh Dầu khí Việt Nam