close

Vì sao chọn đồng hành cùng PTSC

Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) là thành viên của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. PTSC tự hào với mạng lưới thành viên rộng khắp cùng đội ngũ nhân lực hùng hậu. Bên cạnh mục tiêu tăng trưởng, nâng cao hiệu quả sản suất kinh doanh, PTSC luôn chú trọng gia tăng quy mô việc làm, xây dựng môi trường làm việc tốt, đảm bảo chính sách đào tạo, chế độ lương thưởng, phúc lợi cho người lao động…
Vì sao chọn đồng hành cùng PTSC