close

Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình

Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình (SMBĐ) là doanh nghiệp do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các cổ đông chiến lược sáng lập, hiện nay là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC).

Nhiệm vụ trọng tâm của Công ty là đầu tư, xây dựng, vận hành và khai thác Tổ hợp Cảng – Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí tại khu vực Sao Mai – Bến Đình thuộc thành phố Vũng Tàu với quy mô hiện đại để phục vụ công tác thăm dò, tìm kiếm, khai thác dầu khí và thực hiện các dịch vụ dầu khí…

Thông tin liên hệ

Thông tin liên hệ

Dịch vụ

Dịch vụ

 • Khai thác cụm Cảng và Khu kinh tế Sao Mai – Bến Đình ; cụm cảng container;
 • Đóng mới, sửa chữa tàu thuyền và các phương tiện nổi; Lắp ráp giàn khoan và các công trình nổi phục vụ ngành dầu khí; Sản xuất, sửa chữa và cho thuê container; Mua bán máy móc; thiết bị phục vụ ngành dầu khí và hàng hải;
 • Xây dựng các công trình phục vụ ngành dầu khí, kho chứa các sản phẩm dầu khí, các công trình đường ống dẫn dầu – khí - nhiên liệu; Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng, công nghiệp; Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng, công nghiệp; Xây dựng công trình đường ống cấp thoát nước; Xây dựng kết cấu công trình; Xây dựng công trình điện đến 35KV; Xây dựng công trình ngầm; Xây dựng nhà các loại; 
 • Kinh doanh vận tải đường biển, đường thủy nội địa; phân bón, vật liệu xây dựng, hóa chất ;
 • Cho thuê các phương tiện vận tải, kho bãi;
 • Cung ứng nhân lực lao động.
Dịch vụ

Nguồn lực khai thác

NGUỒN LỰC KHAI THÁC

Với mục tiêu “Xây dựng SMBĐ trở thành công ty dịch vụ hạ tầng dầu khí, hàng hải mạnh có thương hiệu trong nước và trong khu vực, trong đó lấy việc xây dựng hạ tầng làm then chốt...”. 

Mục tiêu đầu tư xây dựng:

 • Tạo cơ sở hạ tầng để cho các đơn vị trong Tổng Công ty PTSC thuê mặt bằng, cầu cảng để thực hiện các công tác dịch vụ Dầu khí.
 • Thực hiện dịch vụ cảng tổng hợp nhằm đáp ứng nhu cầu tiếp nhận hàng hóa, dịch vụ cho thuê neo đậu tàu và kho bãi.
 • Tập kết trang thiết bị, vật tư phục vụ công tác bảo dưỡng duy tu...và lắp đặt các công trình giàn khoan thăm dò và khai thác Dầu khí.
 • Phục vụ nhu cầu hạ thủy các cấu kiện Dầu khí lên xà lan biển và các dịch vụ khác.

Quy mô dự án:

Diện tích sử dụng đất: Tổng diện tích khoảng 112,5ha, trong đó:

 • Khu số 1: Khoảng 98,7 ha;
 • Đường vào cảng: diện tích khoảng 13,8 ha.

Nội dung quy mô đầu tư xây dựng:

 • Đã hoàn thành đầu tư san lấp mặt bằng 40,39 ha cho PV Shipyard thuê;
 • Đã hoàn thành đầu tư san lấp mặt bằng 22,94 ha cho PVC - MS thuê ;
 • Đang triển khai đầu tư xây dựng khu Dịch vụ dầu khí 35 ha (diện tích 35,34 ha). Hiện đã hoàn thành san lấp bãi với diện tích 7 ha.
NGUỒN LỰC KHAI THÁC

Hình ảnh