close

PTSC hiện là tổng thầu cung cấp dịch vụ kỹ thuật dầu khí hàng đầu tại Việt Nam và có uy tín trong khu vực, cung cấp các dịch vụ thiết kế, mua sắm, chế tạo, thi công, vận chuyển, lắp đặt, đấu nối và chạy thử với hơn 60 dự án ngoài khơi và dự án công nghiệp.

Các dự án PTSC thực hiện đảm bảo hiệu quả, an toàn, chất lượng và đúng tiến độ, được các khách hàng trong và ngoài nước tuyệt đối tin tưởng và đánh giá cao. PTSC đã trở thành một trong những đối tác chiến lược cho các khách hàng, nhà điều hành dầu khí tại Việt Nam, trong khu vực và quốc tế.

Dự án dầu khí

Dự án Sao Vàng – Đại Nguyệt

Khách hàng: Idemitsu Kosan Co., Ltd 

Địa điểm: Việt Nam

Thời gian: 2017 – 2021

Phạm vi công việc: Thiết kế, mua sắm, vận chuyển, lắp đặt và chạy thử giàn xử lý trung tâm Sao Vàng, giàn đầu giếng Đại Nguyệt.

Dự án Gallaf 1

Khách hàng: North Oil Company

Địa điểm: Việt Nam - Qatar

Thời gian: 2018 – 2021

Phạm vi công việc: Thiết kế, mua sắm, thi công, vận hành, chạy thử 03 giàn đầu giếng & 1 cầu dẫn.

 

DỰ ÁN BIỂN ĐÔNG 01

Khách hàng: Biển Đông POC

Địa điểm: Việt Nam

Thời gian: 2010 - 2012

Phạm vi công việc: Thiết kế, mua sắm, thi công, vận hành, chạy thử giàn xử lý trung tâm Hải Thạch và giàn đầu giếng HT1 & MT1.

Dự án Heera Development

Khách hàng: ONGC

Địa điểm: Ấn Độ

Thời gian: 2013 – 2014

Phạm vi công việc: Mua sắm, thi công cho giàn công nghệ trung tâm.

Dự án Maharaja Lela South

Khách hàng: Total EP Borneo BV

Địa điểm: Brunei

Thời gian: 2014 – 2015

Phạm vi công việc:  Thiết kế, mua sắm, thi công, chế tạo cho giàn đầu giếng. 

Dự án Sư Tử Trắng FF (giai đoạn 1)

Khách hàng: Cửu Long JOC

Địa điểm: Việt Nam

Thời gian: 2015 – 2016

Phạm vi công việc: Thiết kế, mau sắm, thi công, vận chuyển, lắp đặt, đấu nối, chạy thử cho giàn đầu giếng.

Dự án Gallaf 3

Khách hàng: North Oil Company
Địa điểm: Việt Nam - Qatar
Thời gian:2021 - 2024
Phạm vi công việc: Thiết kế, mua sắm, thi công, vận hành, chạy thử 02 giàn đầu giếng và thi công 01 chân đế cho giàn công nghệ trung tâm.

Dự án chế tạo chân đế SHWE

Khách hàng:  POSCO International Corporation

Địa điểm: Vietnam - Myanmar

Thời gian: 2021 - 2023

Phạm vi công việc: Mua sắm, chế tạo chân đế, cọc và cầu dẫn cho dàn xử lý trung tâm.

 

 

chevron_left
chevron_right
chevron_left
chevron_right

Dự án Sao Vàng – Đại Nguyệt

Khách hàng: Idemitsu Kosan Co., Ltd 

Địa điểm: Việt Nam

Thời gian: 2017 – 2021

Phạm vi công việc: Thiết kế, mua sắm, vận chuyển, lắp đặt và chạy thử giàn xử lý trung tâm Sao Vàng, giàn đầu giếng Đại Nguyệt.

chevron_left
chevron_right

Dự án Gallaf 1

Khách hàng: North Oil Company

Địa điểm: Việt Nam - Qatar

Thời gian: 2018 – 2021

Phạm vi công việc: Thiết kế, mua sắm, thi công, vận hành, chạy thử 03 giàn đầu giếng & 1 cầu dẫn.

 
chevron_left
chevron_right

DỰ ÁN BIỂN ĐÔNG 01

Khách hàng: Biển Đông POC

Địa điểm: Việt Nam

Thời gian: 2019 – 2022

Phạm vi công việc: Thiết kế, mua sắm, thi công, vận hành, chạy thử giàn xử lý trung tâm Hải Thạch và giàn đầu giếng HT1 & MT1.

chevron_left
chevron_right

Dự án Heera Development

Khách hàng: ONGC

Địa điểm: Ấn Độ

Thời gian: 2013 – 2014

Phạm vi công việc: Mua sắm, thi công cho giàn công nghệ trung tâm.

chevron_left
chevron_right

Dự án Maharaja Lela South

Khách hàng: Total EP Borneo BV

Địa điểm: Brunei

Thời gian: 2014 – 2015

Phạm vi công việc:  Thiết kế, mua sắm, thi công, chế tạo cho giàn đầu giếng. 

chevron_left
chevron_right

Dự án Sư Tử Trắng FF (giai đoạn 1)

Khách hàng: Cửu Long JOC

Địa điểm: Việt Nam

Thời gian: 2015 – 2016

Phạm vi công việc: Thiết kế, mau sắm, thi công, vận chuyển, lắp đặt, đấu nối, chạy thử cho giàn đầu giếng.

chevron_left
chevron_right

Dự án Gallaf 3

Khách hàng: North Oil Company
Địa điểm: Việt Nam - Qatar
Thời gian:2021 - 2024
Phạm vi công việc: Thiết kế, mua sắm, thi công, vận hành, chạy thử 02 giàn đầu giếng và thi công 01 chân đế cho giàn công nghệ trung tâm.
chevron_left
chevron_right

Dự án chế tạo chân đế SHWE

Khách hàng:  Daewoo (Korea)

Địa điểm: Vietnam - Myanmar

Thời gian: 2021 - 2023

Phạm vi công việc: Mua sắm, chế tạo chân đế, cọc và cầu dẫn cho dàn xử lý trung tâm.

 

Dự án công nghiệp

Dự án Tổ hợp Hóa dầu miền Nam

Gói A1 – Nhà máy Olefins

Khách hàng: Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn 

Địa điểm: Việt Nam

Thời gian: 12/2019 – Đang triển khai

Phạm vi công việc: Xây dựng cơ bản; Thiết kế, mua sắm, thi công lắp đặt bồn bể.

Dự án Kho cảng LNG Thị Vải

Khách hàng: PV Gas

Địa điểm: Việt Nam

Thời gian: 07/2019 – 10/2022

Phạm vi công việc: Thiết kế, mua sắm, xây dựng, vận hành trạm tiếp nhận và trữ khí LNG.

Dự án Thi công xây dựng tổ hợp NH3 (mở rộng)

Khách hàng: PVFCCo

Địa điểm: Việt Nam

Thời gian: 06/2015 – 09/2017

Phạm vi công việc: Thiết kế, mua sắm, xây dựng, vận hành nhà máy NH3.

 

Dự án Nhà máy xử lý khí Cà Mau

Khách hàng: PV Gas

Địa điểm: Việt Nam

Thời gian: 06/2015 – 09/2017

Phạm vi công việc: Thiết kế, mua sắm, xây dựng, lắp đặt, vận hành nhà máy xử lý khí Cà Mau.

Dự án Nhà máy NPK Phú Mỹ

Khách hàng: PVFCCo

Địa điểm: Việt Nam

Thời gian: 06/2015 – 09/2017

Phạm vi công việc: Thiết kế, mua sắm, xây dựng nhà máy NPK Phú Mỹ.

Dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất

Khách hàng: BSR

Địa điểm: Dung Quất, Quảng Ngãi, Việt Nam

Thời gian: 06/2006 – 12/2007

Phạm vi công việc: Mua sắm, xây dựng, lắp đặt nhà máy lọc dầu Dung Quất.

chevron_left
chevron_right
chevron_left
chevron_right

Dự án Tổ hợp Hóa dầu miền Nam

Gói A1 – Nhà máy Olefins

 Khách hàng: Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn 

Địa điểm: Việt Nam

Thời gian: 12/2019 – Đang triển khai

Phạm vi công việc: Thi công cọc, Xây dựng cơ bản, Lắp đặt kết cấu thép, Thiết bị, Đường ống, Kết cấu bê tông tiền chế, Giàn giáo, Sơn, Bảo ôn cách nhiệt và Thiết kế, mua sắm, thi công lắp đặt bồn bể.

 

chevron_left
chevron_right

Dự án Kho cảng LNG Thị Vải

Khách hàng: PV Gas

Địa điểm: Việt Nam

Thời gian: 07/2019 – 10/2022

Phạm vi công việc: Thiết kế, mua sắm, xây dựng, vận hành trạm tiếp nhận và trữ khí LNG.

 
chevron_left
chevron_right

Dự án Thi công xây dựng tổ hợp NH3 (mở rộng)

Khách hàng: PVFCCo

Địa điểm: Việt Nam

Thời gian: 06/2015 – 09/2017

Phạm vi công việc: Thiết kế, mua sắm, xây dựng, vận hành nhà máy NH3.


chevron_left
chevron_right

Dự án Nhà máy xử lý khí Cà Mau

Khách hàng: PV Gas

Địa điểm: Việt Nam

Thời gian: 06/2015 – 09/2017

Phạm vi công việc: Thiết kế, mua sắm, xây dựng, lắp đặt, vận hành nhà máy xử lý khí Cà Mau.

chevron_left
chevron_right

Dự án Nhà máy NPK Phú Mỹ

Khách hàng: PVFCCo

Địa điểm: Việt Nam

Thời gian: 06/2015 – 09/2017

Phạm vi công việc: Thiết kế, mua sắm, xây dựng nhà máy NPK Phú Mỹ.

chevron_left
chevron_right

Dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất

Khách hàng: BSR

Địa điểm: Dung Quất, Quảng Ngãi, Việt Nam

Thời gian: 06/2006 – 12/2007

Phạm vi công việc: Mua sắm, xây dựng, lắp đặt nhà máy lọc dầu Dung Quất.