close

Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ

Cảng PTSC Đình Vũ có vị trí địa lý 20o52N – 106o41E là Cảng nước sâu thuộc miền Bắc Việt Nam, có hệ thống giao thông thuận tiện về đường thủy, đường sắt và đường  bộ, là cửa ngõ thông ra biển gần nhất để vận chuyển hàng hóa tới các vùng kinh tế trọng điểm của Việt Nam và thế giới, đồng thời là căn cứ dịch vụ kỹ thuật dầu khí để phục vụ cho các hoạt đồng thăm dò và khai thác dầu khí tại khu vực vịnh Bắc Bộ và đồng bằng Sông Hồng.

Thông tin liên hệ

Thông tin liên hệ

Dịch vụ

Dịch vụ

  • Khai thác Cảng container và dịch vụ căn cứ Cảng Dầu khí;
  • Bốc xếp, giao nhận, lưu giữ hàng hóa;
  • Vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ, đường biển, dịch vụ lai dắt và hỗ trợ tàu biển;
  • Dịch vụ xuất nhập khẩu, vận tải hàng hóa đa phương thức;
  • Dịch vụ kho CFS, kho hàng tổng hợp;
  • Cung cấp dịch vụ hàng hải;
  • Đầu tư tài chính, liên doanh liên kết với các đơn vị trong và  ngoài nước thực hiện các đầu tư các dự án vận chuyển và Cảng biển
Dịch vụ

Nguồn lực khai thác

NGUỒN LỰC KHAI THÁC

STT Cơ sở vật chất, Trang thiết bị Thông số kỹ thuật
1 Cầu Cảng Chiều dài 330 m
Chiều rộng 44 m
Thủy diện trước bến -7.5 m
2 Kho Hàng Kho CFS 1620 m²
Kho Tổng hợp 1620 m²
3 Bãi Hàng 120.000 m²
4 Cẩu bờ STS  Số lượng 4 chiếc
Sức nâng 45 tấn
Tầm với 32 m
5 Xe nâng Reach Stacker Số lượng 8 chiếc
Sức nâng 45 tấn
6 Xe nâng Forklift Số lượng 6 chiếc
Sức nâng 2,5 – 10 tấn
7 Xe Rơ-mooc Số lượng 12 chiếc
8 Phần mềm SPM

NGUỒN LỰC KHAI THÁC

Hình ảnh