close
Công ty Cảng Dịch vụ Dầu khí

Công ty Cảng Dịch vụ Dầu khí

Công ty Cảng Dịch vụ Dầu khí

Công ty Tàu Dịch vụ Dầu khí

Công ty Tàu Dịch vụ Dầu khí

Công ty Tàu Dịch vụ Dầu khí

Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp Quảng Bình

Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp Quảng Bình

Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp Quảng Bình

Công ty Dịch vụ Dầu khí Đà Nẵng

Công ty Dịch vụ Dầu khí Đà Nẵng

Công ty Dịch vụ Dầu khí Đà Nẵng

Ban Dự án Nhiệt điện Long Phú

Ban Dự án Nhiệt điện Long Phú

Ban Dự án Nhiệt điện Long Phú

PTSC Abu Dhabi

PTSC Abu Dhabi

PTSC Abu Dhabi

  • place

    Địa chỉ: Phòng 1721, Tầng 17, The Offices World Trade Center (WTC), Central Market, Al Markaziya, P.O Box 3876, Abu Dhabi, UAE.

  • phone

    Điện thoại: +971 2 654 4081