close

Tổng Công ty PTSC tổ chức thành công các Hội nghị thực hiện quy trình bổ nhiệm lại cán bộ

Ngày 30/06/2023, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã có Công văn số 4304/DKVN-QTNL chấp thuận chủ trương để Tổng công ty PTSC thực hiện quy trình bổ nhiệm lại ông Trần Hồ Bắc tiếp tục giữ chức Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty. Để triển khai Quy trình công tác cán bộ theo quy định, Đảng ủy Tổng công ty đã ban hành Kế hoạch số 25-KH/ĐU ngày 14/07/2023 về việc tổ chức các hội nghị cán bộ, và triệu tập cán bộ chủ chốt toàn Tổng công ty tham dự trực tiếp các hội nghị tại Tổng công ty.
Sáng ngày 20/7/2023, tại trụ sở Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam, Đảng bộ Tổng công ty PTSC đã tổ chức các Hội nghị thực hiện quy trình bổ nhiệm lại đồng chí Trần Hồ Bắc - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty.
Tham dự Hội nghị, về phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có đồng chí Trịnh Dũng - Phó Trưởng Ban Quản trị Nguồn nhân lực và đồng chí Phạm Thị Lệ Thi - cán bộ Ban Quản trị nguồn nhân lực. Về phía Đảng ủy, Lãnh đạo Tổng công ty PTSC có đồng chí Phan Thanh Tùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty; đồng chí Lê Mạnh Cường - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh, Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng công ty; Trưởng các Ban Đảng, Văn phòng Đảng - Đoàn thể; Trưởng các Ban Chức năng, Văn phòng Tổng công ty; Bí thư các Chi, Đảng bộ cơ sở trực thuộc; Người đại diện của Tổng công ty giữ chức danh Chủ tịch, Giám đốc các Đơn vị thành viên trực thuộc. 


 Hình ảnh: Tập thể lãnh đạo Tổng công ty PTSC thảo luận, đánh giá

Hình ảnh: Cán bộ chủ chốt Tổng công ty PTSC tham gia Hội nghị

Chủ trì Hội nghị, Đồng chí Phan Thanh Tùng phát biểu và có nhận xét đánh giá về quá trình công tác đối với đồng chí Trần Hồ Bắc, được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty PTSC từ tháng 08/2018. Trải qua nhiệm kỳ vừa qua, đồng chí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đạt tiêu chuẩn cán bộ quản lý theo quy định thời điểm xem xét bổ nhiệm lại, đáp ứng yêu cầu công tác trong thời gian tới và đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ. 
Tiếp theo chương trình đồng chí Trần Hồ Bắc đã trình bày Bản tự nhận xét, đánh giá việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ và (2) chương trình hành động nếu được giới thiệu bổ nhiệm lại. 
Đồng chí Lê Mạnh Cường cùng với tập thể lãnh đạo của Tổng công ty thống nhất đánh giá và nhận định quá trình làm việc của hội nghị nghiêm túc, khách quan, dân chủ, tuân thủ đầy đủ các quy trình, quy định hiện hành. Kết quả, đồng chí Trần Hồ Bắc đã được toàn thể cán bộ chủ chốt Tổng công ty hoàn toàn nhất trí, tín nhiệm rất cao đạt đủ điều kiện báo cáo Tập đoàn xem xét, phê duyệt bổ nhiệm lại giữ chức Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty PTSC.


Hình ảnh: Đồng chí Trần Hồ Bắc trình bày tự nhận xét và chương trình hành động

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trịnh Dũng đã đánh giá rất cao công tác tổ chức của PTSC, tuân thủ nghiêm ngặt quy định hiện hành. Đề nghị PTSC nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ liên quan để báo cáo Tập đoàn xem xét, phê duyệt.

Tin bài: Nguyễn Minh Hoàng
Ảnh: Nguyễn Minh Hoàng - Vũ Văn Lâm