close

Nhật và 5 nước tiểu vùng Mekong hợp tác năng lượng

Tại Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế giữa 5 nước Tiểu vùng sông Mekong và Nhật Bản ngày 14/8 tại Mandano, Indonesia, các bên đã nhất trí tăng cường hợp tác xuyên quốc gia trong lĩnh vực an ninh năng lượng trong bối cảnh thiếu điện tại một số vùng ở Đông Nam Á.

Đại diện các nước Campuchia, Lào, Thái Lan, Myanmar, Việt Nam và Nhật Bản đã nhất trí xây dựng một mạng lưới truyền tải điện xuyên quốc gia cũng như hệ thống cung cấp điện giữa 5 nước Tiểu vùng sông Mekong.

Tại hội nghị, đại diện Nhật Bản đã đề xuất nghiên cứu các điều kiện thực tế về nguồn cung cấp điện tại khu vực.

Các bộ trưởng tham dự hội nghị cũng nhất trí tại cuộc họp thường niên vào năm tới sẽ soạn thảo thời gian biểu cho việc thực hiện các dự án quan trọng theo kế hoạch hành động được đưa ra từ năm 2010 nhằm cải thiện cơ sở hạ tầng kinh tế trong khu vực.

Các bên cũng khẳng định sẽ tích cực tận dụng cơ chế đối tác công-tư từ giai đoạn hoạch định chính sách đến giai đoạn xây dựng cơ sở hạ tầng.

(Theo Vietnamplus)