close

PTSC Đình Vũ đạt Giấy chứng nhận Hệ thống Quản lý tích hợp ATSKMTCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 và OHSAS 18001:2007

Sau gần 10 năm hình thành và phát triển đến nay, Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ (PTSC Đình Vũ) – Thành viên của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đã dần phát triển ổn định và khẳng định vị trí trong thị trường cảng biển khu vực Hải Phòng.

Nhằm xây dựng cảng PTSC Đình Vũ trở thành cảng biển và căn cứ dịch vụ hậu cần dầu khí hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế, bên cạnh việc đầu tư các trang thiết bị hiện đại, nâng cao chất lượng dịch vụ và tay nghề cho Người lao động, Ban lãnh đạo cùng toàn thể CBCNV và người lao động của Đơn vị đã nghiêm túc triển khai xây dựng, hoàn thiện và áp dụng Hệ thống quản lý tích hợp An toàn Sức khỏe Môi trường Chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008; ISO 14001:2004 và OHSAS 18001:2007” .

Trên cơ sở quản lý các rủi ro phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đưa ra các hành động giải quyết rủi ro, PTSC Đình Vũ đã chủ động triển khai và thực hiện việc chuyển đổi Hệ thống quản lý Chất lượng ISO 9001 và Hệ thống quản lý Môi trường ISO 14001 theo phiên bản 2015 đồng thời tiếp tục duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý An toàn Sức khỏe Nghề nghiệp theo OHSAS 18001:2007 để đảm bảo hiệu lực liên tục cho các Giấy chứng nhận và phù hợp với tình hình mới.

Trong vòng chưa đầy 04 tháng, toàn bộ công tác chuyển đổi Hệ thống đã hoàn thành và được ban hành áp dụng đồng bộ tại các Bộ phận, đem lại hiệu quả rõ rệt trong công tác quản lý cũng như các công tác chuyên môn nghiệp vụ.

Vào ngày 25/10/2017, PTSC Đình Vũ đã chính thức nhận được Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 (FS 617801), Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 (EMS 617802) và Hệ thống quản lý An toàn – Sức khỏe – Nghề nghiệp theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 (OHS 617803) từ Tổ chức đánh giá chứng nhận Quốc tế BSI cho các lĩnh vực:

  • Dịch vụ căn cứ cảng dầu khí và thương mại tổng hợp;
  • Dịch vụ đại lý và cung ứng tàu biển

Tuy nhiên, với sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt của thị trường, PTSC Đình Vũ sẽ không ngừng cải tiến Hệ thống nhằm tăng hiệu quả trong công tác quản lý, tăng doanh thu, lợi nhuận, nâng cao uy tín và khả năng cạnh tranh trên thị trường. Trong thời gian tới, PTSC Đình Vũ phấn đấu sẽ đứng trong top 10 cảng container tại khu vực cảng Hải Phòng và đứng đầu khu vực phía Bắc về cung cấp dịch vụ căn cứ hậu cần dầu khí.

Nguyễn Thị Thu Hà