close

Đào tạo phương pháp quản lý rủi ro theo ISO 310000 và COSO – Hướng đến mô hình quản trị rủi ro doanh nghiệp

Hiện nay, Quản trị rủi ro trong doanh nghiệp (Enterprise Risk Management – ERM) là một trong những yêu cầu cấp bách nhằm đảm bảo doanh nghiệp phát triển bền vững trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh khốc liệt, nhiều yếu tố gây ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp.

Tổng công ty PTSC từ lâu đã nhận thức được vai trò của ERM với sự phát triển bền vững của Tổng công ty PTSC và các hoạt động Quản trị rủi ro (QTRR) đã được triển khai tại Cơ quan Tổng công ty và tất cả các Đơn vị trong Tổng công ty PTSC từ năm 2016. Vừa qua, nhằm nâng cao năng lực, cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ Cán bộ nhân viên (CBNV) phụ trách QTRR tại Tổng công ty PTSC, Tổng công ty PTSC đã tổ chức khóa học “Phương pháp quản lý rủi ro theo ISO 31000 và COSO”.

Khóa học đã cập nhật các phương pháp QTRR trên thế giới và bổ sung các kinh nghiệp, kiến thức về QTRR cho các CBNV chuyên trách công tác QTRR của Tổng công ty. Phát biểu tại khóa học, ông Phạm Văn Dũng – thành viên Hội đồng Quản trị Tổng công ty PTSC nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác QTRR tại Tổng công ty PTSC và sự cam kết của Ban Lãnh đạo đối với việc tiếp cận QTRR toàn diện trong tất cả các hoạt động của Tổng công ty, tích hợp QTRR vào tất cả các quy định và quy trình hiện hành của Tổng công ty PTSC theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Phát biểu sau khóa học, Ông Trần Mạc Quân – Trưởng Ban ATCL của Tổng công ty PTSC chia sẻ: “Khóa học này là một trong những bước khởi đầu, công tác QTRR của Tổng công ty PTSC cần rất nhiều nỗ lực của tất cả CBNV nhằm hoàn thiện Hệ thống QTRR, góp phần vào sự phát triển bền vững của Tổng công ty PTSC trong tương lai”.

Nguyễn Đức Anh – Ban ATCL