close

Công ty Liên doanh Rồng Đôi MV12 (MV12)

MV12, được thành lập từ năm 2006, là liên doanh đồng kiểm soát bởi PTSC và các đối tác Modec, Inc., và Mitsui & Co. để đầu tư kho nổi (FSO) MV12, cho công ty Korea National Oil Corporation (KNOC) thuê từ năm 2007 để phục vụ khai thác dầu ngoài khơi tại mỏ Rồng Đôi - Rồng Đôi Tây ngoài khơi Việt Nam.

Thông tin liên hệ

  • place

    Địa chỉ: 9 North Buona Vista Drive, #04-05, The Metropolis Tower 1, Singapore 138588

Thông tin liên hệ