close

Công ty Liên doanh PTSC South East Asia Pte Ltd (PTSC SEA)

PTSC SEA, được thành lập từ năm 2011, là liên doanh giữa PTSC cùng đối tác Yinson Holding Berhad để đầu tư kho nổi chứa và xuất dầu PTSC Biển Đông 01 cho công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông (Biển Đông POC) thuê phục vụ khai thác dầu thô tại Lô 05.2 và 05.3 ngoài khơi Việt Nam từ 6/2013.

Thông tin liên hệ

  • place

    Địa chỉ: 600 North Bridge Road, #23-01 Parkview Square, Singapore 188778

Thông tin liên hệ