close

Công ty Liên doanh PTSC Asia Pacific Pte Ltd (PTSC AP)

PTSC AP, được thành lập từ năm 2012, là liên doanh giữa PTSC và đối tác Yinson Holding Berhad, để đầu tư kho nổi chứa, xuất và xử lý dầu PTSC Lam Sơn cho công ty Điều hành chung Lam Sơn (Lam Sơn JOC) thuê để khai thác đầu khí tại Lô 01.97 và 02.97 ngoài khơi Việt Nam từ tháng 6 năm 2014.

Thông tin liên hệ

  • place

    Địa chỉ: 600 North Bridge Road, #23-01 Parkview Square, Singapore 188778

Thông tin liên hệ