close

Công ty Liên doanh Malaysia Vietnam Offshore Terminal (MVOT)

MVOT, được thành lập từ năm 2009, là công ty liên doanh giữa PTSC và đối tác Malaysia International Shipping Corporation Berhad (MISC) để:

  • Đầu tư kho nổi chứa và xuất dầu (FSO) Orkid, cho công ty Talisman Malaysia Limited (nay là Repsol Malaysia Limited) thuê để khai thác tại mỏ PM3-CAA, khu vực chồng lấn giữa Việt Nam và Malaysia từ năm 2009 đến hết ngày 31/12/2027; và
  • Đầu tư FSO Golden Star, cho công ty Idemitsu Gas Production Vietnam Limited thuê để khai thác tại mỏ Sao Vàng Đại Nguyệt lô 05-1b và 05-1c ngoài khơi Việt Nam với thời hạn hợp đồng trong vòng 07 năm từ tháng 11 năm 2020 đến tháng 11 năm 2027.
 

Thông tin liên hệ

  • place

    Địa chỉ: KL Eco City, 59200 Kuala Lumpur, Malaysia

Thông tin liên hệ