close

TRẦN HỒ BẮC

Sinh năm: 1978 tại Nam Định

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Kỹ sư Quản trị doanh nghiệp, Kỹ sư Cơ khí 

Tin nổi bật