close

PHẠM VĂN HÙNG

Sinh năm: 1977 tại Quảng Ngãi

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ ngành Quản lý kinh tế

Tin nổi bật