close

TRẦN HOÀI NAM

Sinh năm: 1978 tại Hà Nội

Chuyên môn: Kỹ sư Điện - Điện tử, Cử nhân Kinh tế Đối ngoại

Tin nổi bật