close

Ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh chuỗi dự án Khí – Điện - Cảng dịch vụ giữa PTSC, PVGas và PVPower

Ngày 3/8/2020, tại trụ sở Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN), Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) cùng Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV Gas), và Tổng công ty Điện lực Dầu Khí Việt Nam – CTCP (PV Power) đã tiến hành ký kết Hợp đồng hợp tác kinh doanh về chuỗi khí – điện.

Tham dự buổi lễ, về phía PVN có đồng chí Trần Sỹ Thanh – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn; đồng chí Lê Mạnh Hùng – Tổng giám đốc Tập đoàn và các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn cùng các đồng chí Kiểm soát viên Tập đoàn và đại diện các Ban chuyên môn, Văn phòng Tập đoàn.

Tổng giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng phát biểu chỉ đạo tại Lễ ký.

Việc hợp tác kinh doanh giữa các đơn vị trong Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cũng là nhiệm vụ cấp thiết, phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và tinh thần tại Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng Việt Nam. Đây cũng là mục tiêu và nhu cầu tăng cường hợp tác, chia sẻ nguồn lực, thông tin, kinh nghiệm, để cùng phát triển giữa các đơn vị, trên quan điểm phát huy nội lực, gia tăng và tạo ra những chuỗi giá trị mới, tạo lợi thế cạnh tranh cho các đơn vị trong toàn Tập đoàn theo định hướng của Lãnh đạo Tập đoàn dầu khí Việt Nam và phù hợp với xu thế chung của thế giới.

Ngày 12/3/2020, Tổng giám đốc Tập đoàn DKVN đã ban hành Quyết định số 1185/QĐ-DKVN về việc thành lập Ban chỉ đạo và Tổ công tác với mục đích nghiên cứu và xây dựng mô hình hợp tác cho chuỗi Khí – Điện – Cảng dịch vụ để tham gia vào thị trường phát triển các Trung tâm điện khí.

Báo cáo tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị cho việc ký kết Hợp đồng hợp tác kinh doanh phát triển chuỗi Dự án Khí – Điện – Cảng dịch vụ giữa PV GAS, PTSC và PV Power , ông Lê Mạnh Cường – Tổng giám đốc PTSC cho biết, thực hiện chiến lược, định hướng và chỉ đạo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, các đơn vị PV GAS, PTSC và PV Power đã nghiên cứu hợp tác đầu tư với mục tiêu xuyên suốt là sản xuất điện, sản xuất khí có khả năng cạnh tranh cao trên thị trường.

Tổng giám đốc PTSC Lê Mạnh Cường phát biểu tại lễ ký kết.

Thời gian qua, các Lãnh đạo và chuyên viên của PTSC đã có nhiều buổi trao đổi, thảo luận với các Lãnh đạo và chuyên viên của PV Gas, và PV Power về cách thức triển khai mô hình BCC. Với sự chỉ đạo sát sao từ Tập đoàn, PTSC cùng PVGAS và PVPower đã hết sức quyết tâm và khẩn trương hoàn thiện việc đàm phán Hợp đồng BCC với thời gian vô cùng ngắn.

Lãnh đạo Tập đoàn, các đơn vị thành viên chứng kiến nghi thức ký kết hợp tác kinh doanh giữa ba đơn vị PVGAS – PTSC – PV POWER.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ ký kết, Tổng giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng biểu dương sự nỗ lực của 3 đơn vị đã nhanh chóng hoàn thành công tác chuẩn bị, đàm phán chặt chẽ đến ký kết thỏa thuận hợp tác kinh doanh phát triển. Đây sẽ là khởi đầu mới nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh giữa các đơn vị trong Tập đoàn, phù hợp với quy định của pháp luật, sử dụng triệt để thế mạnh, năng lực của từng đơn vị trong chuỗi liên kết ngang. Đồng chí Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh, mô hình BCC là mô hình hoàn toàn mới nên chắc chắn sẽ còn nhiều khó khăn và thách thức, bởi vậy các đơn vị cần nỗ lực hơn nữa, lập kế hoạch triển khai chi tiết, cụ thể danh mục các dự án án, huy động tài chính, nhân sự… phục vụ cho mục tiêu hợp tác.

Thay mặt lãnh đạo Tập đoàn, Tổng giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng bày tỏ mong muốn, mô hình BCC giữa 3 đơn vị sẽ sớm hoàn thành và đạt được những kết quả khả quan trong thời gian tới.

Buổi lễ ký kết họp tác kinh doanh giữa PV GAS, PTSC và PV Power là sự kiện đánh dấu một bước tiến mới trong việc triển khai và cụ thể hơn Gói giải pháp ứng phó với cuộc “khủng hoảng kép” do tác động của dịch Covid-19 và giá dầu xuống thấp đã được PVN triển khai suốt thời gian qua; đồng thời, đây cũng là sự kiện đầy ý nghĩa nằm trong chuỗi hoạt động Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Nguyễn Tuấn Hùng