close

Hội thảo Quy định Thương mại – Marketing và Hội thảo Kết nối hệ thống căn cứ cảng

Ngày 29/6/2020, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) đã tổ chức Hội thảo “Quy định Thương mại – Marketing” và Hội thảo “Kết nối Hệ thống căn cứ Cảng Tổng công ty PTSC” tại thành phố Hải Phòng.

Về tham dự Hội thảo có đầy đủ các đại diện Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, lãnh đạo các Ban chức năng, Đơn vị cùng các nhân sự chuyên trách về Thương mại, Cảng và các dịch vụ liên quan trong toàn Tổng công ty.

 

Toàn cảnh Hội thảo

Là đơn vị hàng đầu hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ dầu khí, năng lượng kỹ thuật cao với nhiều đơn vị thành viên hoạt động trong và ngoài nước, cung cấp các loại hình dịch vụ đa dạng cho khách hàng, từ tìm kiếm – thăm dò đến khai thác, vận chuyển và chế biến các sản phẩm dầu khí, việc nâng cấp, hoàn thiện và hệ thống hóa các quy trình, quy định phục vụ quản lý điều hành là việc làm cần thiết và thường xuyên đối với PTSC. Quy định Thương mại và Marketing thống nhất trong toàn Tổng công ty sẽ đảm bảo sự thống nhất trong công tác quản lý điều hành, tăng cường hiệu quả công tác thương mại – marketing, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn – nguồn lực, giảm thiểu rủi ro trong hoạt động thương mại, tránh chồng chéo và góp phần thực hiện thành công các kế hoạch và mục tiêu sản xuất kinh doanh đã đề ra, đặc biêt trong bối cảnh tác động kép của sự sụt giảm giá dầu và dịch bệnh Covid-19 hiện nay. Trong bối cảnh nhu cầu về dịch vụ giảm mạnh khi các dự án lớn về dầu khí trong nước và khu vực bị dừng, giãn tiến độ, sự cạnh tranh trong lĩnh vực dịch vụ dầu khí kỹ thuật cao ngày càng trở nên gay gắt, nhất là sự cạnh tranh từ các công ty tư nhân trong nước và các tập đoàn dầu khí lớn của nước ngoài đòi hỏi PTSC phải nỗ lực kết hợp và phát huy thế mạnh của từng đơn vị với các lĩnh vực cốt lõi của mình cùng lợi thế quy mô với mô hình chuỗi của Tổng công ty.

Hội thảo Quy định Thương mại và Marketing đã diễn ra hết sức sôi nổi, với rất nhiều ý kiến tranh luận, đóng góp có giá trị của các Đại biểu nhằm hoàn thiện Quy định tiến tới chính thức ban hành và áp dụng, từ đó góp phần thúc đẩy, hỗ trợ công tác Thương mại và Marketing trong toàn PTSC. Thay mặt Ban soạn thảo, ông Trần Hoài Nam – Trưởng ban Thương mại đã trình bày và có những giải đáp cụ thể, rõ ràng về nội dụng của dự thảo, trả lời các thắc mắc của các Đại biểu.

 

 

Ông Trần Hoài Nam – Trưởng ban Thương mại trình bày dự thảo về Quy định Thương mại và Marketing

Sau khi lắng nghe ý kiến của các Đại biểu cùng những giải đáp, Ông Lê Mạnh Cường – Tổng Giám đốc Tổng công ty đã phát biểu chỉ đạo và khẳng định sự cần thiết sớm ban hành Quy định Thương mại và Marketing nhằm đảm bảo sự thống nhất trong công tác quản lý, nâng cao hiệu quả, tránh chồng chéo cũng như góp phần hạn chế rủi ro trong hoạt động thương mại và marketing trong toàn Tổng công ty PTSC; thay mặt Hội đồng quản  trị, ông Đỗ Quốc Hoan đánh giá cao Ban điều hành, Tổ soạn thảo đã nỗ lực biên soạn và tổ chức buổi hội thảo để giới thiệu cùng giải đáp các chi tiết của quy định; đồng thời khẳng định sự ủng hộ của HĐQT đối với Ban điều hành để ngày càng hoàn thiện hệ thống quản lý nhằm nâng cao  hơn nữa công tác quản trị trong toàn Tổng công ty.

66

Ông Đỗ Quốc Hoan – Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty PTSC phát biểu tại Hội thảo

Tiếp đó, Ông Nguyễn Tiên Phong – Trưởng Ban Kế hoạch Đầu tư đã trình bày các nội dung về Hội thảo Kết nối Hệ thống căn cứ Cảng. Là đơn vị dịch vụ đa ngành, riêng trong lĩnh vực dịch vụ cảng, PTSC hiện đang quản lý và vận hành 8 căn cứ cảng trải dọc đất nước với trên 3200m cầu cảng và 330 ha diện tích bãi, phục vụ không chỉ công tác tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí, cho sự vận hành ổn định của các nhà máy lọc hóa dầu, mà còn góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương và của cả nước với việc cung cấp các dịch vụ như cảng container, cảng tổng hợp, v.v. Chính vì vậy, việc kết nối các hệ thống căn cứ cảng thuộc sự quản lý của PTSC là việc làm cần thiết và thường xuyên để chia sẻ thông tin, kinh nghiệm quản lý vận hành, chia sẻ nguồn lực, hỗ trợ lẫn nhau giữa các cảng khi cần thiết, nâng cao hiệu quả hoạt động của từng cảng cũng như hiệu quả của hoạt động đầu tư. Nhận thức được tầm quan trọng đó nên ngay từ năm 2019, Tổng công ty đã tiến hành Hội thảo lần 1, đây là lần 2 và dự kiến sẽ định kỳ tổ chức hàng năm để cập nhật thông tin và chia sẻ kinh nghiệm quản lý vận hành các cảng trong toàn PTSC.

55

Ông Nguyễn Tiên Phong – Trưởng Ban Kế hoạch Đầu tư trình bày các nội dung về Kết nối hệ thống căn cứ cảng

Trong khuôn khổ Hội thảo, các Đại biểu đã có nhiều ý kiến đóng góp tích cực, trình bày các khó khăn nội tại của Đơn vị cũng như sự cạnh tranh khốc liệt trong lĩnh vực dịch vụ cảng. Qua đó, làm rõ sự cần thiết trong việc đẩy mạnh kết nối hệ thống Cảng tại các Đơn vị trong toàn Tổng công ty  nhằm tận dụng tốt nhất quy mô, vị trí và nguồn lực của từng Đơn vị, góp phần nâng cao vị thế cạnh tranh của PTSC trong lĩnh vực dịch vụ cảng.

Sau hơn 4h làm việc tích cực và hiệu quả, Hội thảo Quy định Thương mại-Marketing và Hội thảo kết nối hệ thống căn cứ Cảng của Tổng công ty PTSC đã thành công tốt đẹp. Phát biểu bế mạc , Ông Lê Mạnh Cường – Tổng Giám đốc Tổng công ty đã biểu dương những nỗ lực của Ban tổ chức cũng như ghi nhận sự tham gia nhiệt tình của tất cả các Đại biểu. Tổng Giám đốc chỉ đạo Ban soạn thảo nhanh chóng cập nhật các ý kiến đóng góp và hoàn thiện Quy định Thương mại – Marketing để sớm ban hành chính thức áp dụng trong toàn Tổng công ty. Đối với lĩnh vực dịch vụ Cảng, Tổng Giám đốc chia sẻ với những khó khăn hiện nay của từng Đơn vị Cảng, đồng thời cho rằng các Đơn vị Cảng cần phải có tầm nhìn dài hạn, chủ động sáng tạo trong quá trình hoạt động, đẩy mạnh đầu tư cở sở vật chất phù hợp với quy mô, thế mạnh của từng Đơn vị, đồng thời phải có sự kết nối chặt chẽ với nhau nhằm tạo ra sức mạnh tổng thể.

44

Ông Lê Mạnh Cường – Tổng Giám đốc Tổng công ty PTSC phát biểu bế mạc Hội thảo

Nguyễn Mạnh Hùng – Lê Tuấn Vinh