close

Dự án Sư Tử Trắng FF (giai đoạn 1)

Khách hàng: Cửu Long JOC

Địa điểm: Việt Nam

Thời gian: 01/2015 – 11/2016

Phạm vi công việc: Thiết kế, mau sắm, thi công, vận chuyển, lắp đặt, đấu nối, chạy thử cho giàn đầu giếng.

Tin nổi bật