close

Dự án Heera Development

Khách hàng: ONGC

Địa điểm: Ấn Độ

Thời gian: 04/2013 – 11/2014

Phạm vi công việc: Mua sắm, thi công cho giàn công nghệ trung tâm.

Tin nổi bật