close

Dự án Maharaja Lela South

Khách hàng: Total EP Borneo BV

Địa điểm: Brunei

Thời gian: 01/2014 – 07/2015

Phạm vi công việc:  Thiết kế, mua sắm, thi công, chế tạo cho giàn đầu giếng. 

Tin nổi bật