close

Dự án Tổ hợp Hóa dầu miền Nam

Gói A1 – Nhà máy Olefins

 Khách hàng: Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn 

Địa điểm: Việt Nam

Thời gian: 12/2019 – Đang triển khai

Phạm vi công việc: Thi công cọc, Xây dựng cơ bản, Lắp đặt kết cấu thép, Thiết bị, Đường ống, Kết cấu bê tông tiền chế, Giàn giáo, Sơn, Bảo ôn cách nhiệt và Thiết kế, mua sắm, thi công lắp đặt bồn bể.