close

Dự án Tổ hợp Hóa dầu miền Nam

Gói A1 – Nhà máy Olefins

 Khách hàng: Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn 

Địa điểm: Việt Nam

Thời gian: 12/2019 – 07/2022

Phạm vi công việc: Xây dựng cơ bản; Thiết kế, mua sắm, thi công lắp đặt bồn bể.