close

Dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất

Khách hàng: BSR

Địa điểm: Dung Quất, Quảng Ngãi, Việt Nam

Thời gian: 06/2006 – 12/2007

Phạm vi công việc: Mua sắm, xây dựng, lắp đặt nhà máy lọc dầu Dung Quất.