close

Vận chuyển, lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng công trình biển

chevron_left
chevron_right

Tham gia cung cấp dịch vụ vận chuyển, lắp đặt, đấu nối, chạy thử, vận hành và bảo dưỡng (O&M), sửa chữa, tháo dỡ các công trình dầu khí từ năm 2002. Đến nay, PTSC đã cung cấp dịch vụ cho nhiều công trình, dự án quan trọng của các nhà thầu dầu khí trong và ngoài nước.

Các dịch vụ chính:

  • Chế tạo các cấu kiện từ nhỏ tới trung bình phục vụ cho công tác lắp đặt ngoài khơi;
  • Vận chuyển, lắp đặt, đấu nối và chạy thử các công trình dầu khí biển;
  • Sửa chữa, nâng cấp các công trình dầu khí biển;
  • Di dời, tháo dỡ các công trình dầu khí biển;
  • Vận hành, bảo dưỡng các công trình dầu khí;
  • Cung ứng nhân lực hỗ trợ vận hành, bảo hành các công trình dầu khí;
  • Cung cấp vật tư phụ tùng, dịch vụ kho ngoại quan phục vụ cho công tác vận hành bảo dưỡng, lắp đặt và đấu nối, chạy thử, đại tu, bảo dưỡng trang thiết bị an toàn, cứu hỏa, cứu sinh, kiểm tra, cấp chứng chỉ cho các thiết bị …

Đơn vị cung cấp dịch vụ