close

Kho nổi chứa, xử lý và xuất dầu thô (FSO/FPSO)

chevron_left
chevron_right

Hiện tại, PTSC đang sở hữu và đồng sở hữu 6 FSO/FPSO, tổ chức cung cấp các dịch vụ quản lý, vận hành, khai thác, bảo dưỡng 8 FSO/FPSO trong và ngoài nước, là đơn vị đứng đầu trong nước làm chủ công nghệ đóng mới, hoán cải và quản lý, vận hành, bảo dưỡng FSO/FPSO. Các dịch vụ chủ yếu của PTSC về kho nổi chứa và xử lý, xuất dầu thô FSO/FPSO:

  • Sở hữu, EPCI, cung cấp kho nổi FSO/FPSO;
  • Lắp đặt, đấu nối, chạy thử các kho nổi FSO/FPSO;
  • Quản lý, vận hành, khai thác, bảo dưỡng, cung ứng lao động kỹ thuật kho nổi FSO/FPSO.

Đơn vị cung cấp dịch vụ