close

Các dự án đang mời thầu

Mua phụ tùng máy chính (Số TBMT 20211247474 - 00)

Mua phụ tùng máy chính (Số TBMT 20211247474 - 00)

Tên KHLCNT

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua vật tư dự án kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng giữa kỳ tàu PTSC Tiên Phong năm 2022.

 

Phân loại

Dự án đầu tư phát triển

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước

Hình thức dự thầu

Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 14/12/2021 16:58 đến ngày 24/12/2021 09:00

Mua phụ tùng động cơ lai máy phát điện (Số TBMT 20211247687 - 00)

Mua phụ tùng động cơ lai máy phát điện (Số TBMT 20211247687 - 00)

Tên KHLCNT

kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua vật tư dự án kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng giữa kỳ tàu PTSC Tiên Phong năm 2022

Phân loại

Dự án đầu tư phát triển

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước

Hình thức dự thầu

Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 14/12/2021 17:24 đến ngày 24/12/2021 09:00

Mua phụ tùng máy chính (Số TBMT 20211247821 - 00)

Mua phụ tùng máy chính (Số TBMT 20211247821 - 00)

Tên KHLCNT

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua vật tư dự án kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng giữa kỳ tàu PTSC Thái Bình năm 2022

Phân loại

Dự án đầu tư phát triển

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước

Hình thức dự thầu

Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 14/12/2021 17:53 đến ngày 24/12/2021 10:00

Mua phụ tùng động cơ lai máy phát điện (Số TBMT 20211247904 - 00)

Mua phụ tùng động cơ lai máy phát điện (Số TBMT 20211247904 - 00)

Tên KHLCNT

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua vật tư dự án kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng giữa kỳ tàu PTSC Thái Bình năm 2022

Phân loại

Dự án đầu tư phát triển

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước

 

Hình thức dự thầu

Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 14/12/2021 18:08 đến ngày 24/12/2021 10:00

Bán đấu giá tàu Phong Lan

Bán đấu giá tàu Phong Lan

Thông báo bán đấu giá

PTSC MARINE

Thông báo bán đấu giá - Tàu Phong Lan.pdf

Quy chế đấu giá

Quy chế tàu Phong Lan.pdf

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: Tàu Dầu khí 105 và các trang thiết bị, vật tư đi kèm

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: Tàu Dầu khí 105 và các trang thiết bị, vật tư đi kèm

Thông tin người có tài sản

PTSC G&S

Thông tin tài sản bán đấu giá

- Tên tài sản : Tàu Dầu khí 105 và các trang thiết bị ,vật tư đi kèm.

- Chất lượng : Tàu cũ, đã qua sử dụng

- Số lượng : 01

- Giá khởi điểm : 4 tỷ VNĐ

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Xem chi tiết đính kèm

Hạn nộp hồ sơ

Trước 15h00 ngày 09/12/2021

 

Mua cẩu bánh lốp sức nâng từ 160-180 tấn

Mua cẩu bánh lốp sức nâng từ 160-180 tấn

Nguồn vốn

30% vốn chủ sở hữu,70% vốn vay thương mại

- Ngày đóng thầu:12/10/2021

Hình thức lựa chọn nhà thầu

 Đấu thầu rộng rãi trong nước

- Tình trạng: Đang triển khai lựa chọn nhà thầu

​ Phương thức lựa chọn nhà thầu

Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Ngày phát hành HSMT

 07/09/2021 (số TBMT: 20210912998 – 00)*

 Thông báo KHLCNT: KH LCNT GT Mua cẩu bánh lốp sức nâng từ 160-180 tấn

- Thông báo mời thầu: TBMT GT Mua cẩu bánh lốp sức nâng từ 160-180 tấn

Nâng cấp phần mềm kế toán

Nâng cấp phần mềm kế toán

Nguồn vốn

Vốn chủ sở hữu

- Ngày đóng thầu: 04/05/2020

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Chào hàng cạnh tranh qua mạng

- Tình trạng: Đã trao thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Ngày phát hành HSMT

22/04/2020
(số TBMT: 20200442621 – 01)*

Thông báo KHLCNT: KH LCNT GT Nâng cấp phần mềm kế toán

Thông báo mời thầu: TBMT GT Nâng cấp phần mềm kế toán

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: Tàu Phong Lan (IMO: 9178563) và các tài sản đi kèm

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: Tàu Phong Lan (IMO: 9178563) và các tài sản đi kèm

Thông tin người có tài sản

Tên người có tài sản: Lê Văn Trực
Địa chỉ: 73 đường 30/4 phường Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

PTSC MARINE

Thông tin tài sản bán đấu giá

  1. Tên tài sản : Tàu Phong Lan (IMO: 9178563) và các tài sản đi kèm
  2. Số lượng : 01
  3. Chất lượng : Tàu cũ, đã qua sử dụng
  4. Giá khởi điểm : 9.112.800.000 VNĐ
  5. File đính kèm :TB 01.Lua chon to chuc dau gia.PL.pdf

Thông tin tiếp nhận hồ sơ đăng ký tổ chức đấu giá

Thời gian tiếp nhận: Từ ngày 02/12/2021 đến hết ngày 09/12/2021
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: PTSC Marine, 73 đường 30/4, phường Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Thông tin liên hệ: 02543832181 (ext: 245)