close

Các dự án đang mời thầu

Mua cẩu bánh lốp sức nâng từ 160-180 tấn

Mua cẩu bánh lốp sức nâng từ 160-180 tấn

Nguồn vốn

30% vốn chủ sở hữu,70% vốn vay thương mại

- Ngày đóng thầu:12/10/2021

Hình thức lựa chọn nhà thầu

 Đấu thầu rộng rãi trong nước

- Tình trạng: Đang triển khai lựa chọn nhà thầu

​ Phương thức lựa chọn nhà thầu

Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Ngày phát hành HSMT

 07/09/2021 (số TBMT: 20210912998 – 00)*

 Thông báo KHLCNT: KH LCNT GT Mua cẩu bánh lốp sức nâng từ 160-180 tấn

- Thông báo mời thầu: TBMT GT Mua cẩu bánh lốp sức nâng từ 160-180 tấn

Nâng cấp phần mềm kế toán

Nâng cấp phần mềm kế toán

Nguồn vốn

Vốn chủ sở hữu

- Ngày đóng thầu: 04/05/2020

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Chào hàng cạnh tranh qua mạng

- Tình trạng: Đã trao thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Ngày phát hành HSMT

22/04/2020
(số TBMT: 20200442621 – 01)*

Thông báo KHLCNT: KH LCNT GT Nâng cấp phần mềm kế toán

Thông báo mời thầu: TBMT GT Nâng cấp phần mềm kế toán

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: Tàu Phong Lan (IMO: 9178563) và các tài sản đi kèm

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: Tàu Phong Lan (IMO: 9178563) và các tài sản đi kèm

Thông tin người có tài sản

Tên người có tài sản: Lê Văn Trực
Địa chỉ: 73 đường 30/4 phường Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

PTSC MARINE

Thông tin tài sản bán đấu giá

  1. Tên tài sản : Tàu Phong Lan (IMO: 9178563) và các tài sản đi kèm
  2. Số lượng : 01
  3. Chất lượng : Tàu cũ, đã qua sử dụng
  4. Giá khởi điểm : 9.112.800.000 VNĐ
  5. File đính kèm :TB 01.Lua chon to chuc dau gia.PL.pdf

Thông tin tiếp nhận hồ sơ đăng ký tổ chức đấu giá

Thời gian tiếp nhận: Từ ngày 02/12/2021 đến hết ngày 09/12/2021
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: PTSC Marine, 73 đường 30/4, phường Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Thông tin liên hệ: 02543832181 (ext: 245)