close

Các dự án đang mời thầu

PTSC MARINE- THÔNG BÁO KÍ KẾT HỢP ĐỒNG VỚI TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

PTSC MARINE- THÔNG BÁO KÍ KẾT HỢP ĐỒNG VỚI TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

NGƯỜI CÓ TÀI SẢN

PTSC Marine

TÊN TÀI SẢN

- Xe Toyota Innova biển số 72N 3108 và Toyota Hiace 72N 7791

- Xe cũ đã qua sử dụng

KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Xem chi tiết đính kèm

 

Vessel Purchasing

Vessel Purchasing

Company name

PetroVietnam Technical Services Corporation (PTSC)

Type of OSV vessels

1. 01 AHTS 12,000 BHP, DP2;
2. 01 PSV 5,000 – 6,000 BHP, DP2;
3. 02 AHTS 6,000 – 7,500 BHP, DP2.

Contact us

Email: Vesselpurchasing@ptsc.com.vn

PTSC MARINE- Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

PTSC MARINE- Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Người có tài sản

PTSC Marine

Tên tài sản

- Xe Toyota Innova biển số 72N 3108 và Toyota Hiace 72N 7791

- Xe cũ đã qua sử dụng

Giá khởi điểm của tài sản đấu giá

- Xe Toyota Innova biển số 72N 3108 giá : 160.000.000VNĐ

- Xe Toyota Hiace 72N 7791 giá : 151.000.000VNĐ

Giao tài sản tại số 73 đường 30/4, Thành phố Vũng Tàu

Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Xem chi tiết đính kèm

KẾT QUẢ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN BÁN THANH LÝ CỦA PTSC SUPPLY BASE

KẾT QUẢ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN BÁN THANH LÝ CỦA PTSC SUPPLY BASE

Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

14 Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá.pdf

Người có tài sản

PTSC Supply Base

Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản bán thanh lý của PTSC Supply Base

Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản bán thanh lý của PTSC Supply Base

Người có tài sản

PTSC Supply Base

Giá khởi điểm

1.750.000.000 VNĐ

Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ

Thời gian : 8h00 ngày 14/11/2022 đến 16h00 ngày 16/11/2022.

Địa điểm : Phòng KHKT, PTSC Suplly Base

 

Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá

xem chi tiết đính kèm

LẦN 2: Gói 8: Máy nén khí địa chấn (theo nguyên trạng của thiết bị) của Công ty TNHH Khảo sát Địa vật lý PTSC CGGV. Đấu giá lúc 11h ngày 3/11/2022

LẦN 2: Gói 8: Máy nén khí địa chấn (theo nguyên trạng của thiết bị) của Công ty TNHH Khảo sát Địa vật lý PTSC CGGV. Đấu giá lúc 11h ngày 3/11/2022

Người có tài sản

Công ty TNHH Khảo sát Địa vật lý PTSC CGGV

Tổ chức đấu giá tài sản

Công ty đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam
Đấu giá viên: Nguyễn Thị Ngọc Lan

Giá khởi điểm

1.140.000.000 VNĐ

Thời gian

Thời gian mở đăng ký: 18/10/2022 09:00:00


Thời gian kết thúc đăng ký: 31/10/2022 16:00:00


Thời gian bắt đầu trả giá: 03/11/2022 11:00:00


Thời gian kết thúc trả giá: 03/11/2022 11:45:00


Thời gian điểm danh: Trong vòng 30 phút trước khi bắt đầu đấu giá

LẦN 2: Gói 7: Các vật tư thiết bị khác (theo nguyên trạng của thiết bị) của Công ty TNHH Khảo sát Địa vật lý PTSC CGGV. Đấu giá lúc 10h00 ngày 03/11/2022

LẦN 2: Gói 7: Các vật tư thiết bị khác (theo nguyên trạng của thiết bị) của Công ty TNHH Khảo sát Địa vật lý PTSC CGGV. Đấu giá lúc 10h00 ngày 03/11/2022

Người có tài sản

Công ty TNHH Khảo sát Địa vật lý PTSC CGGV

Tổ chức đấu giá tài sản

Công ty đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam
Đấu giá viên: Nguyễn Thị Ngọc Lan

Giá khởi điểm

1.680.000.000 VNĐ

 

Thời gian

Thời gian mở đăng ký: 18/10/2022 09:00:00


Thời gian kết thúc đăng ký: 31/10/2022 16:00:00


Thời gian bắt đầu trả giá: 03/11/2022 10:00:00


Thời gian kết thúc trả giá: 03/11/2022 10:45:00


Thời gian điểm danh: Trong vòng 30 phút trước khi bắt đầu đấu giá

LẦN 2: Gói 5: Hệ thống ghi và xử lý dữ liệu thuộc tàu 2D – Bình Minh 02 (theo nguyên trạng của thiết bị) của Công ty TNHH Khảo sát Địa vật lý PTSC CGGV. Đấu giá lúc 09h ngày 03/11/2022

LẦN 2: Gói 5: Hệ thống ghi và xử lý dữ liệu thuộc tàu 2D – Bình Minh 02 (theo nguyên trạng của thiết bị) của Công ty TNHH Khảo sát Địa vật lý PTSC CGGV. Đấu giá lúc 09h ngày 03/11/2022

Người có tài sản

Công ty TNHH Khảo sát Địa vật lý PTSC CGGV

Tổ chức đấu giá tài sản:

Công ty đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam

Đấu giá viên: Nguyễn Thị Ngọc Lan

Giá khởi điểm

13.900.000.000 VNĐ

Thời gian

Thời gian mở đăng ký: 18/10/2022 09:00:00


Thời gian kết thúc đăng ký: 31/10/2022 16:00:00


Thời gian bắt đầu trả giá: 03/11/2022 09:00:00


Thời gian kết thúc trả giá: 03/11/2022 09:45:00


Thời gian điểm danh: Trong vòng 30 phút trước khi bắt đầu đấu giá

LẦN 2, gói 2: đấu giá danh mục tài sản : Hệ thống ghi và xử lý dữ liệu thuộc tàu 3D CGG - Amadeus (PTSC CGGV)

LẦN 2, gói 2: đấu giá danh mục tài sản : Hệ thống ghi và xử lý dữ liệu thuộc tàu 3D CGG - Amadeus (PTSC CGGV)

Tên người có tài sản

Công ty TNHH Khảo sát Địa vật lý PTSC CGGV

Địa chỉ: Phòng 270, tòa nhà Petrovietnam Tower, số 8 Hoàng Diệu, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đơn vị tổ chức đấu giá

Tên đơn vị Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam
Địa chỉ: số 6/4 Mạc Thái Tổ, tổ 43 phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 02437820483

Thông tin việc đấu giá

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 08:00 03/11/2022
Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Trang Thông tin điện tử đấu giá trực tuyến daugiabtn.com của Công ty đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam.

Thời gian

Thời gian bắt đầu đăng ký tham gia đấu giá: 09:00 18/10/2022 

Thời gian kết thúc đăng ký tham gia đấu giá: 16:00 31/10/2022

Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản của PTSC CGGV

Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản của PTSC CGGV

Tên tài sản

- Thiết bị địa chính thuộc tàu CGG Amadeus

- Thiết bị địa chất thuộc tàu Bình Minh 02

- Thiết bị khác và thiết bị văn phòng

Thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tổ chức đấu giá

- Thời hạn nhận hồ sơ: Từ ngày 29/06/2022 đến trước 15 giờ 00 ngày 07/07/2022 (giờ hành chính)

- Hồ sơ chào giá gửi qua đường bưu điện và/hoặc email (chi tiết xem file đính kèm)

 

Giá khởi điểm của tài sản đấu giá

File đính kèm

Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

File đính kèm