close

Công ty TNHH MTV Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Labuan

Thông tin chung:

  • Thành lập năm 2016
  • Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Labuan
  • Tên giao dịch viết tắt: PTSC Labuan Co.,Ltd.
  • Trụ sở: Unit 3A-25, UO350, 3rd Floor, Labuan Times Square, 87007 Labuan F.T, Malaysia.

Thông tin liên hệ

  • place

    Địa chỉ: Unit 3A – 25, U0350, 3rd Floor, Labuan Times Square, 87007 Labuan F.T, Malaysia

Thông tin liên hệ

Dịch vụ

Dịch vụ

  • Cung cấp tàu dịch vụ phục vụ phục vụ hoạt động khai thác dầu khí
  • Tìm kiếm và mở rộng hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật dầu khí
Dịch vụ