close

Quyết định về việc Bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Tổng công ty

Kính gửi Quý Cổ đông,

Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam kính gửi đến Quý Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm, Quyết định số 344/QĐ-PTSC-HĐQT ngày 08/6/2023 về việc Bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Văn Bảo – Kế toán trưởng Tổng công ty giữ chức vụ Kế toán trưởng Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam, như Tài liệu đính kèm.

Trân trọng./.

Đính kèm: 

344/QĐ-PTSC-HĐQT.