close

Công bố thông tin về ký kết Hợp đồng chế tạo và cung cấp chân đế điện gió ngoài khơi Dự án CHW2204 tại Đài Loan

Kính gửi Quý Cổ đông,

Ngày 19/5/2023, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) đã hoàn tất các công việc liên quan đến ký kết Hợp đồng chế tạo và cung cấp chân đế điện gió ngoài khơi Dự án CHW2204 tại Đài Loan giữa Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam và Khách hàng Orsted Taiwan Limited.

Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam công bố thông tin nêu trên đến Quý Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm.

Trân trọng./.

Đính kèm:

714/PTSC-BTK.