close

Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Kính gửi: Quý cổ đông,

Ngày 20/11/2018, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đã ban hành Công bố thông tin về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành do phát hành thêm cổ phiếu như đính kèm.

Trân trọng.

Đính kèm: 1263/DVKT-BTK – Cong bo thong tin thay doi so luong co phieu co quyen bieu quyet dang luu hanh.