close

Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Kính gửi: Quý cổ đông

Ngày 17/10/2018, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đã ban hành Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, thực hiện từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2015.

Tổng công ty trân trọng gửi đến Quý cổ đông Công bố thông tin nói trên như đính kèm.

Trân trọng,

Đính kèm: 116/TB-DVKT-BTK – Cong bo thong tin phat hanh co phieu de tra co tuc