close

Công bố thông tin Nghị quyết về việc Phê duyệt Phụ lục Hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Kính gửi Quý Cổ đông,

Ngày 09/5/2023, Hội đồng quản trị Tổng công ty đã ban hành Nghị quyết số 271/NQ-PTSC-HĐQT về việc Phê duyệt Phụ lục Hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam kính gửi Nghị quyết nói trên đến Quý Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm, như Tài liệu đính kèm.

Trân trọng./.

Đính kèm: 

653/PTSC-BTK.