close

Công bố thông tin Nghị quyết về việc Phê duyệt Hợp đồng Thiết kế, mua sắm, lắp đặt, thi công xây lắp và chạy thử công trình (EPC) Dự án Bồn chứa LPG Thị Vải

Kính gửi Quý Cổ đông,
Ngày 04/01/2023, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 03/NQ-PTSC-HĐQT về việc Phê duyệt Hợp đồng Thiết kế, mua sắm, lắp đặt, thi công xây lắp và chạy thử công trình (EPC) Dự án Bồn chứa LPG Thị Vải của Chủ đầu tư Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP.
Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam công bố thông tin nói trên đến Quý Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm, như Tài liệu đính kèm.

Trân trọng./.

Đính kèm:

14/PTSC-BTK