close

Công bố thông tin Nghị quyết về Họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023

Kính gửi Quý Cổ đông, 

Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam kính gửi đến quý Cổ đông Văn bản số 1729/PTSC-BTK ngày 04/12/2023 về việc Công bố Nghị quyết về Họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023 - như Tài liệu đính kèm. 

Trân trọng./.

1729 PTSC-BTK.pdf