close

Công bố Thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền

Kính gửi Quý Cổ đông,
Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam công bố Thông báo số 1488/TB-PTSC ngày 16/10/2023 về Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền – như tài liệu đính kèm.
Trân trọng ./.
Đính kèm:

1488/TB-PTSC