close

Công bố Quyết định về việc Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty

Kính gửi: Quý Cổ đông

Ngày 16/11/2021, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đã ban hành Quyết định số 288/QĐ-PTSC-HĐQT về việc Bổ nhiệm Ông Trần Hoài Nam giữ chức Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam.

Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam xin gửi kèm Quyết định nói trên đến Quý cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm – như tài liệu đính kèm.
Trân trọng,

Đính kèm: 2021 11 16_Cong bo thong tin Quyet dinh ve viec Bo nhiem Pho Tong Giam doc_1084 PTSC BTK.