close

Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc

Kính gửi Quý cổ đông,

Ngày 10/8/2018, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đã ban hành Quyết định số 468/QĐ-DVKT-HĐQT về việc Bổ nhiệm ông Trần Hồ Bắc giữ chức Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty và Quyết định số 469/QĐ-DVKT-HĐQT về việc Bổ nhiệm ông Trần Việt Dũng giữ chức Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty.

Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam xin gửi kèm các Quyết định nói trên đến Quý cổ đông như tài liệu đính kèm.

Trân trọng.

 

 

20180810_Cong bo QD bo nhiem Pho tong giam doc_849 DVKT BTK