close

Công bố Nghị quyết thôi chức danh Phó Tổng Giám đốc

Kính gửi Quý cổ đông,

Ngày 07/8/2018, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 456/NQ-DVKT-HĐQT về việc thôi chức danh Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty đối với ông Nguyễn Văn Mậu.

Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam xin gửi kèm Quyết định nói trên đến Quý cổ đông như tài liệu đính kèm.

Trân trọng.

 

 

 

20180808_Cong bo NQ thoi chuc danh Pho Tong Giam doc_825 DVKT BTK