close

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan của Người nội bộ

Kính gửi Quý Cổ đông,

Ngày 16/6/2022, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) nhận được Văn bản Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của Ông Hoàng Xuân Quốc - Thành viên độc lập HĐQT Tổng công ty. Tổn công ty kính gửi đến quý Cổ đông văn bản nói trên - như đính kèm.

Trân trọng./.

Đính kèm: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan của Người nội bộ.