close

Thơ: Mừng sinh nhật sáu mùa hoa

P  hát huy tinh thần không ngừng
T  ruyền thống Dầu Khí- danh xưng dẫn đầu
S  ẵn sàng dù ở nơi đâu
C  ung cấp Dịch vụ, đội tàu xa khơi
G  ieo công trình ngầm biển trời
S   ẽ gặt thành quả đẹp tươi mãi cùng!

Sáu năm là một chặng đường
Khẳng định thương hiệu trên thương trường đầy
Biết bao tâm huyết mê say
Biết bao nỗ lực tháng ngày chưa xa
Chung tay xây dựng ngôi nhà
Ngân lên đồng điệu thiết tha mặn nồng!

Kính chúc Lãnh đạo hanh thông
Dồi dào sức khỏe vượng lòng sắt son
Vững vàng bản lĩnh vuông tròn
Khát khao cống hiến trào tuôn dâng đầy
Thắp lửa trái tim mê say
Cho niềm tin sẵn mỗi ngày dầy thêm
Cho người lao động chí bền
An tâm công tác, vượt lên hàng đầu
Từ nay cho mãi về sau
Luôn sáng tạo tốt tươi màu hoa viên!

Kính chúc cán bộ nhân viên
Mạnh giỏi, đoàn kết mạch liền chung tay
Ra sức phấn đấu tháng ngày
Vui vẻ công tác, kế hay hiến cùng
Hướng tới những mục tiêu chung
Chỉ tiêu, kế hoạch từng vùng chuẩn,  nhanh
Hoàn thành xuất sắc  kinh doanh
Khẳng định thương hiệu đã thành công mong
Vị thế nổi bật son hồng
Giữ vững, phát triển luôn không ngừng dầy
“Bản sắc PTSC” đây
“Văn hóa Doanh nghiệp” mỗi ngày mạnh hơn!

Nguyễn Công Ca 

09/09/2016.