close

Tổng công ty PTSC tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên 2019

Đại hội Cổ đông thường niên 2019 của Tổng công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (Tổng công ty PTSC) đã được tổ chức thành công tốt đẹp tại Khách sạn Dầu khí PTSC, TP. Vũng Tàu vào ngày 28/6/2019.

2. DHCD 2019

Tham dự Đại hội, đại diện Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Tập đoàn) có đồng chí Nguyễn Hùng Dũng – Thành viên HĐTV, đồng chí Nguyễn Xuân Hòa – Phó Tổng giám đốc cùng đại diện các Ban chuyên môn Tập đoàn. Về phía Tổng công ty PTSC, Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội có đồng chí Phan Thanh Tùng – Chủ tịch HĐQT, đồng chí Lê Mạnh Cường – Tổng Giám đốc và đồng chí Nguyễn Xuân Cường – Phó Tổng Giám đốc cùng sự hiện diện của Ban lãnh đạo và hàng trăm cá nhân đại diện cho các cổ đông là các nhà đầu tư tổ chức, cá nhân hiện đang sở hữu cổ phiếu PVS.

1. DHCD 2019-Doan CT

Đại hội đã nghe và thông qua các báo cáo về hoạt động năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của HĐQT; báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2018 và các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019 của Ban điều hành; Báo cáo hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019; Báo cáo tài chính năm 2018 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, kế hoạch phân phối lợi nhuận 2019; Báo cáo thù lao, lương thưởng 2018 của HĐQT, BKS và kế hoạch năm 2019; tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT.

Báo cáo tại Đại hội, Ban lãnh đạo Tổng công ty PTSC cho biết năm 2018 là năm Tổng công ty PTSC tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Hầu hết doanh thu các lĩnh vực dịch vụ của Tổng công ty PTSC đều có sự sụt giảm so với năm 2017 nguyên nhân do ảnh hưởng của sự sụt giảm khối lượng công việc và giá dịch vụ từ những năm trước, trong khi các công việc, dự án mới được triển khai rất hạn chế. Tuy nhiên, hầu hết lợi nhuận gộp của các dịch vụ trong năm 2018 đều có sự cải thiện và tăng so với thực hiện năm 2017. Bằng việc đề ra mục tiêu phát triển bền vững trên cơ sở phát huy lợi thế đa dịch vụ, lợi thế quy mô, lợi thế nguồn lực, tính chuyên nghiệp, sáng tạo của người lao động, kinh nghiệm làm việc trong môi trường quốc tế, Tổng công ty PTSC đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Đại hội Cổ đông đã phê duyệt với kết quả kết quả doanh thu hợp nhất thực hiện cả năm 2018 đạt 15.233 tỷ đồng, đạt 117% kế hoạch năm 2018; lợi nhuận hợp nhất trước thuế thực hiện cả năm 2018 đạt 976 tỷ đồng, đạt 139% kế hoạch năm 2018.

3. DHCD 2019-sep Tung phat bieu (view DCT)

Cũng tại Đại hội, Đoàn chủ tịch đã giải đáp thắc mắc cũng như cung cấp đầy đủ thông tin về các câu hỏi của đại diện cổ đông xoay quanh các vấn đề như mức chia cổ tức, chuyển sàn, triển vọng của các dự án mà PTSC đang theo đuổi,…

4. DCHC 2019 - sep LMC phat bieu (view DCT)

Đánh giá về Tổng công ty PTSC, đồng chí Nguyễn Hùng Dũng nêu rõ Tổng công ty PTSC là đơn vị dịch vụ hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp các dịch vụ dầu khí chất lượng cao tại Việt Nam, trong khu vực và quốc tế và là đơn vị có kết quả kinh doanh tốt nhất trong Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trong năm 2018, đồng thời đồng chí cũng tin tưởng rằng với nỗ lực, khát vọng của HĐQT, Ban điều hành, người lao động Tổng công ty PTSC và đặc biệt là sự đồng hành, chia sẻ của các cổ đông sẽ là nguồn động viên để Tổng công ty PTSC tiếp tục duy trì sự phát triển bền vững, ổn định.

Với sự đồng thuận, nhất trí cao về các báo cáo, tờ trình tại Đại hội của các cổ đông, Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty PTSC đã thành công tốt đẹp. Đây sẽ là động lực để Tổng công ty PTSC phát triển và lớn mạnh hơn nữa trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

Lê Anh Thư