close

Tổng công ty PTSC hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch trong 6 tháng đầu năm 2019

Ngày 12/7/2019, Đảng ủy Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) đã tổ chức  “Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ mở rộng & Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 & Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại trụ sở văn phòng Tổng công ty.

Tham dự Hội nghị, về phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) có đồng chí Phạm Xuân Cảnh – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, thành viên HĐTV. Về phía Tổng công ty PTSC có đồng chí Phan Thanh Tùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị; đồng chí Lê Mạnh Cường – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc; đồng chí Nguyễn Hữu Hải – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Trưởng các Ban, Văn phòng,  Chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể Tổng công ty; Bí thư các Chi/Đảng bộ cơ sở trực thuộc, Người đại diện Tổng công ty giữ chức Chủ tịch, Giám đốc các Đơn vị thành viên/trực thuộc.

 Các đại biểu tham dự hội nghị đã nghe đồng chí Lê Mạnh Cường – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc trình bày báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty PTSC trong 6 tháng đầu năm 2019 và kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Trước tình hình kinh tế – chính trị thế giới, khu vực, nhất là tranh chấp Biển Đông ngày càng phức tạp, có nhiều ảnh hưởng đối với Quốc gia nói chung và PVN nói riêng, Tổng công ty PTSC tiếp tục đối mặt những khó khăn, thách thức trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch đề ra và đã đạt được những kết quả cụ thể như sau: Doanh thu hợp nhất thực hiện 6 tháng đầu năm 2019 là 8.500 tỷ đồng, đạt 163% kế hoạch 6 tháng đầu năm, bằng 65% kế hoạch năm và tăng 8% so với thực hiện cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế thực hiện 6 tháng đầu năm 2019 là 650 tỷ đồng, đạt 232% kế hoạch 6 tháng đầu năm, bằng 93% kế hoạch năm, và tăng 19% so với thực hiện cùng kỳ năm trước.

 Đồng chí Nguyễn Hữu Hải – Phó bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty đã trình bày báo cáo công tác Xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 và Báo cáo kết quả 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Trong 3 năm qua, Đảng bộ Tổng công ty đã triển khai thực hiện Chỉ thị 05 đạt được một số kết quả đáng khích lệ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng các cấp; gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đưa vào sinh hoạt thường kỳ, qua đó góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt sinh hoạt của các chi bộ cũng như năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Việc xây dựng kế hoạch, đăng ký làm theo Bác đã bám sát văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên và của Trung ương, phù hợp với đặc điểm tình hình của Đơn vị. Hoạt động SXKD của Tổng công ty hoàn thành các chỉ tiêu và kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận.

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã tích cực tham gia ý kiến phát biểu đóng góp vào những kết quả đã đạt được, đồng thời nêu ra những khó khăn và giải pháp để thực hiện các nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2019.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Xuân Cảnh – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên Hội đồng Thành viên Tập đoàn đã hoan nghênh, biểu dương nỗ lực, tinh thần vượt khó của Tổng công ty PTSC, ghi nhận và đánh giá cáo kết quả đã đạt được của Đảng bộ Tổng công ty PTSC trong 6 tháng đầu năm 2019. Đồng chí Phạm Xuân Cảnh khẳng định: lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật dầu chí chất lượng cao mà đơn vị là chủ lực, trụ cột có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển của PVN, việc phát triển của đơn vị không chỉ có ý nghĩa cho đơn vị mà cả ý nghĩa thúc đẩy các lĩnh vực dầu khí khác phát triển. Đồng chí ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của đơn vị liên quan đến những dự án khó khăn, vướng mắc và sẽ cùng lãnh đạo PVN bàn bạc tháo gỡ cùng đơn vị trong thời gian tới. Đồng chí cũng lưu ý đơn vị phải thực hiện tốt các giải pháp, nhất là việc cải tiến nâng cao năng lực cạnh tranh, quản trị doanh nghiệp, tăng tính tự chủ của doanh nghiệp, chú trọng giữ gìn nhiệt huyết, tinh thần của người lao động, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp; chú trọng thực hiện tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng, thực hiện công tác quy hoạch cấp ủy gắn liền với công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý các đơn vị; rà soát xây dựng chiến lược phát triển của đơn vị; triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 Kết luận Hội nghị, đồng chí Phan Thanh Tùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty PTSC đã đánh giá những kết quả Đảng bộ đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019 là đáng ghi nhận. Đồng chí Phan Thanh Tùng nhấn mạnh đến những giải pháp để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2019, cũng như hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra, trong đó: tập trung đẩy mạnh thực hiện thực hiện công tác tái cấu trúc, các giải pháp về quản lý, quản trị rủi ro, nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp; tăng cường đầu tư có trọng điểm vào các lĩnh vực cốt lõi phù hợp với nhu cầu thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh; quyết tâm và làm tốt việc phát triển dịch vụ ra nước ngoài, phát triển dịch vụ ra ngoài ngành; phát huy vai trò đứng đầu của các đồng chí Bí thư cấp ủy, triển khai thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng Đảng, triển khai kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng ủy cấp trên trong toàn Đảng bộ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, lãnh đạo các đoàn thể chính trị – xã hội triển khai tốt chương trình đề ra trong năm 2019.

Nguyễn Hữu Tuấn