close

Tổng công ty PTSC công bố và trao quyết định bổ nhiệm cán bộ

Sáng ngày 31/7/2023, Tổng công ty PTSC đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm cán bộ. 
Tham dự Buổi Lễ có đồng chí Phan Thanh Tùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; đồng chí Lê Mạnh Cường - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh, Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng công ty; Trưởng các Ban Đảng, Văn phòng Đảng - Đoàn thể; Trưởng các Ban chức năng Tổng công ty; Người đại diện của Tổng công ty giữ chức vụ Chủ tịch, Giám đốc các Đơn vị thành viên/trực thuộc. 

Ông Đỗ Huy Thế - Trưởng Ban Tổ chức Nhân sự Tổng công ty công bố các quyết định

Thừa lệnh lãnh đạo Tổng công ty, Ông Đỗ Huy Thế - Trưởng Ban Tổ chức Nhân sự đã công bố các Quyết định bổ nhiệm cán bộ:
Quyết định số 439/QĐ-PTSC-HĐQT ngày 20/07/2023 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc Bổ nhiệm ông Nguyễn Tân Vinh - Phó Chánh Văn phòng giữ chức Chánh Văn phòng Tổng công ty PTSC.
Quyết định số 379/QĐ-PTSC ngày 26/06/2023 của Tổng Giám đốc về việc Bổ nhiệm ông Trương Duy Lâm - Trưởng Phòng Phát triển kinh doanh, Ban Thương mại giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Thương mại Tổng công ty PTSC.
Quyết định số 456/QĐ-PTSC ngày 28/07/2023 của Tổng Giám đốc về việc Bổ nhiệm ông Vũ Văn Cường - Trưởng Phòng Quản lý liên doanh, Ban Kỹ thuật Sản xuất giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Kỹ thuật Sản xuất Tổng công ty PTSC.
Các Quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hình ảnh: Ban lãnh đạo PTSC chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Lê Mạnh Cường chúc mừng tập thể Cơ quan Tổng công ty nói chung và các Ban Thương mại, Kỹ thuật Sản xuất và Văn phòng được kiện toàn, bổ sung thêm lãnh đạo; chúc mừng các đồng chí đã được tập thể lãnh đạo Tổng công ty tín nhiệm và bổ nhiệm giữ các chức vụ lãnh đạo quản lý Ban chức năng. Tổng công ty cam kết sẽ chỉ đạo, hỗ trợ tối đa các cán bộ lãnh đạo mới để hoàn thành nhiệm vụ, trọng trách được giao.Tổng Giám đốc Lê Mạnh Cường phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ

Phát biểu nhận nhiệm vụ, thay mặt các đồng chí được bổ nhiệm, tân Chánh Văn phòng Tổng công ty Nguyễn Tân Vinh trân trọng cảm ơn tập thể lãnh đạo Tổng công ty đã tin tưởng, tín nhiệm giao nhiệm vụ. Được nhận nhiệm vụ mới tại thời điểm “PTSC – Tuổi 30 vững vàng vươn mình đón gió mới”, nhận thức được trách nhiệm trên cương vị, trọng trách mới, đồng chí cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực, chuyển đổi, học hỏi, phát huy năng lực kinh nghiệm, đoàn kết cùng tập thể, phối hợp chặt chẽ với các Ban chức năng, Đơn vị để hoàn thành các nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển chung của PTSC. Đồng chí mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ của các đồng chí Lãnh đạo Tổng công ty, sự phối hợp của các Ban chức năng, Đơn vị để bản thân và các đồng chí mới được bổ nhiệm hoàn thành nhiệm vụ được giao. 


Đồng chí Nguyễn Tân Vinh - tân Chánh Văn phòng Tổng công ty PTSC phát biểu nhận nhiệm vụ

Tin bài và ảnh: Nguyễn Minh Hoàng