close

Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên 2017

Ngày 28/4/2017, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (Tổng công ty CP DVKT) đã tổ chức Đại hội Cổ đông Thường niên 2017. Tham dự Đại hội, có đại diện lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Tập đoàn), ông Phạm Xuân Cảnh – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên, đại diện lãnh đạo cổ đông lớn, Lãnh đạo Tổng công ty CP DVKT cùng sự tham dự của hàng trăm cá nhân đại diện cho các Qúy cổ đông là các nhà đầu tư tổ chức, cá nhân hiện đang sở hữu cổ phiếu PVS.

Thay mặt Ban điều hành, ông Thái Quốc Hiệp – Chủ tịch HĐQT; ông Phan Thanh Tùng – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc; ông Nguyễn Văn Mậu – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc đã trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT, hoạt động SXKD, báo cáo tài chính và các nội dung báo cáo liên quan trình Đại hội.

IMG_6290

Ban điều hành Đại hội cổ đông

Các báo cáo đều nêu rõ bối cảnh khó khăn, thách thức không dễ vượt qua của Ngành Dầu khí nói chung và Tổng công ty CP DVKT nói riêng trong năm 2016 từ việc giá dầu giảm sâu và kéo dài. Mặc dù thực tế khó khăn hơn nhiều so với dự báo, song với sự chỉ đạo và hỗ trợ sát sao của Tập đoàn, cùng với bề dầy truyền thống, sự nỗ lực vượt khó của Tập thể Lãnh đạo và Người lao động, Tổng công ty CP DVKT đã duy trì và vượt qua được giai đoạn khó khăn này và mang lại lợi nhuận, lợi ích ở mức cao nhất cho Người lao động và các cổ đông.

Thay mặt lãnh đạo Tập đoàn, ông Phạm Xuân Cảnh ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của Ban điều hành, bản lĩnh vượt khó của của toàn thể Người lao động Tổng công ty CP DVKT, đồng thời cam kết với các cổ đông về việc hỗ trợ, tạo mọi điều kiện của Tập đoàn để Tổng công ty CP DVKT đảm bảo sự phát triển bền vững, mang lại lợi ích cho các bên liên quan và xứng đáng là Đơn vị dịch vụ kỹ thuật hàng đầu của Tập đoàn.

IMG_6311

Ông Phan Thanh Tùng – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng công ty CP DVKT

Tại Đại hội, các cổ đông cũng đã ghi nhận kết quả mà Tổng công ty CP DVKT đạt được so với thực sự các khó  khăn phải đối mặt trong năm vừa qua. Với tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí cao gần như tuyệt đối đối với các nội dung trình trước Đại hội, Đại hội Cổ đông thường niên 2017 của Tổng công ty CP DVKT đã thành công tốt đẹp. Tập thể Ban lãnh đạo và Người lao động xác định sẽ có rất nhiều khó khăn, thử thách trong việc thực hiện các mục tiêu sxkd trong năm tới,  nhưng Ban điều hành và Người lao động Tổng công ty CP DVKT tin tưởng sẽ hoàn thành tốt kế hoạch được Đại hội Cổ đông thông qua.

Lê Anh Thư