close

Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam nhận được thư Chúc mừng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc về đích trước 2 tháng so với kế hoạch năm 2019 và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch tài chính

191128 Thu chuc mung PTSC-1