close

Tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Công nghệ Tổng công ty PTSC lần I năm 2024

Ngày  11 tháng 4 năm 2024, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) đã tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Công nghệ (KHCN) lần I năm 2024. Hội nghị đã tập trung vào việc đánh giá hoạt động KHCN trong năm 2023 và triển khai kế hoạch cho năm 2024.

Năm 2023, theo kết quả tổng kết Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid – 19” do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam phát động, Tổng công ty PTSC đã có gần 1000 sáng kiến/giải pháp/cải tiến đã được đăng tải lên trang web của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam trên tổng số 800 Sáng kiến đã đăng ký, đạt 125% so với chỉ tiêu hoàn thành.

Đặc biệt, trong năm 2023, rất nhiều Dự án được triển khai, CBNV Tổng công ty PTSC đã tích cực đăng ký thực hiện và hoàn thành được gần 900 Sáng kiến/Cải tiến, đem lại giá trị làm lợi gần 450 tỷ VNĐ. Một số Đơn vị tích cực đẩy mạnh hoạt động Sáng kiến, sáng chế, cải tiến và đạt được nhiều thành tựu đáng kể như PTSC M&C, PPS, POS, PTSC Thanh Hóa, PTSC Quảng Ngãi và Cơ quan Tổng công ty. 

Trong số 900 Sáng kiến/cải tiến đã triển khai thực hiện, có tổng số 37 Sáng kiến được bình xét Sáng kiến cấp Tổng công ty. Theo kết quả bình chọn sơ bộ của Hội đồng KHCN ngay tại Hội nghị, có 07 Sáng kiến đạt giải A và 30 Sáng kiến đạt giải B.

Hội nghị cũng được nghe phần trình bày tham luận của Ban dự án CHW2204 với nội dung “Dự án điện gió CHW2204 – Những khó khăn thách thức & giải pháp tháo gỡ” và tham luận của PTSC Quảng Ngãi với nội dung “Kỹ thuật hàn tud pin và hàn laser cho thép trắng”. Sau mỗi tham luận, các thành viên của HĐ KHCN và các khách mời đã trao đổi rất sôi nổi về các giải pháp kỹ thuật, đóng góp nhiều góc nhìn, giải pháp hay về công nghệ.

Phát biểu kết thúc Hội nghị, Ông Nguyễn Trần Toàn PTGĐ/Chủ tịch Hội đồng KHCN Tổng công ty PTSC/Chủ tọa Hội nghị đã giao Thường trực Hội đồng KHCN làm đầu mối phối hợp với các Ban chức năng và Đơn vị liên quan thực hiện các nội dung đã được thông qua trong Hội nghị; đồng thời triển khai chương trình thi đua “Đổi mới sáng tạo Dầu khí” giai đoạn 2024-2028.

Nguyễn Đức Anh – Thư ký HĐKHCN