close

THÔNG BÁO: Về việc tuyển dụng nhân sự nội bộ cho lĩnh vực NLTTNK

107 TB-PTSC.pdf

CV form__EN.doc

ỨNG VIÊN LÊN HỆ NỘP HỒ SƠ:
Mr. Nguyễn Thành Quang - Chuyên viên Ban Tổ Chức Nhân Sự Tổng công ty PTSC
- Email: quangnt@ptsc.com.vn
- Phone : 0972 04 58 04.