close

Thông báo: Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

– Tên tài sản: tàu PTSC Surveyor và các trang thiết bị, vật tư đi kèm

– Chất lượng: tàu cũ, đã qua sử dụng

– Giá khởi điểm: 5.100.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ, một trăm triệu đồng), đã bao gồm thuế GTGT, giao hàng tại cảng hoặc khu neo đậu của tàu tại Thành phố Vũng Tàu.

– Nội dung chi tiết: 221_TB-KSCTN-HĐTLPS